Hoạt chất Cynarin trong Atisô

Bản chất của Cynarin. 
Trong lá cây Atisô có một chất kết tinh, thường là phức hợp với calcium, magnesium, kalium, natrium, là một glucosid mà người ta gọi là Cynarin, có công thức C25H24O12. H2O mang hai phân tử acid cafeic và một phân tử Acid Quinic). 

Thành phần hóa học của Cynarin: 
 Phân tử Cynarin có dây nối Depsid, nó là Diester Cafein của Acid Quinic.
 Cynarin là chất không màu, quay trái, hơi tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng, tan trong các loại Ancol. 
 Cynarin là một Acid yếu, trong dung dịch kiềm có màu vàng và không bền. Cynarin khử bạc nitrat ở môi trường Amoniac và Fleric Flericyanid. Với Natri Nitrit và Natri Molybdat, Cynarin cho màu đỏ, thuốc thử này cho màu  với các dẫn chất O-Dihydroxyphenol. 

Tác dụng của Cynarin. 

 Cynarin có chức năng quan trọng của mình đối với bộ phận Gan. Bởi vì Cynarin giúp cho bộ phận Gan các chức năng như sau:


  Làm lợi Mật giúp cho cơ thể tăng lực và kích thích những điểm sau: 
o  Việc ăn uống. 
o  Lợi tiểu. 
o  Chống độc của cơ thể. 
 
 Bảo vệ Gan chống các bệnh. Như:
o  Gan mãn tính.
o  Suy chức năng Gan. 
o  Một số bệnh Gan khác……