Nguyên tắc kinh doanh

Trách nhiệm xã hội
 Sức khỏe: sản phẩm thân thiện sức khỏe người dùng, sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - WHO

Môi trường
 Luôn giữ gìn môi trường làm việc trong sạch, không ảnh hưởng đến môi trường nước, không khí của cộng đồng

Canh tranh bình đẳng
 Luôn ủng hộ môi trường kinh doanh tự do, công bằng, lành mạnh và trong khuôn khổ luật pháp hiện hành

Tuân thủ
 Tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước về lao động, nghĩa vụ thuế, về VSATTP, về muôi trường, . . .

Tâm
 Luôn đặt lợi ích, sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu, chia sẻ với đối tác, hết lòng với nhân viên

Đạo đức
 Kinh doanh có đạo đức, không lừa dối khách hàng. Luôn xem nhà cung cấp là những người bạn, đối tác vì thịnh vượng. Trân trọng người lao động, luôn tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thu hút nhân tài