Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn
 Tầm nhìn - Sứ mạng Trở thành và được công nhận là công ty hàng đầu về những sản phẩm sơ chế từ cây Atiso và cao Atiso tại Việt Nam, là doanh nghiệp quan tâm và hướng tới việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
 
Sứ mệnh:
 Tầm nhìn - Sứ mạng ADL cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm hỗ trợ nâng cao chức năng gan tối ưu nhất, từ đó mang lại những giá trị tốt nhất cho sức khoẻ của người Việt Nam.

Giá trị cốt lõi:

 Với khách hàng: Tận tâm và nỗ lực sáng tạo để cho ra những sản phẩm chất lượng và an toàn nhất. Không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày một khắt khe của khách hàng.
 
 Với nhà nông: Kiên quyết gìn giữ uy tín, mang lại những lợi ích và thực hiện các cam kết với nhà nông.
 
 Với cộng đồng: Hướng đến sức khỏe cộng đồng là mục tiêu trọng tâm và động lực lớn nhất để doanh nghiệp phát triển.
 
 Với cán bộ công nhân viên: Khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi cán bộ công nhân viên phát triển tối đa khả năng của bản thân và gắn bó lâu dài với tổ chức.